Bc. Barbora Mráková

Bakalářská práce

Místní národní výbor v Mikulčicích 1945 - 1989 - Inventář k archivnímu fondu NAD 259

Local People's Committee in Mikulčice 1945-1989 - Inventory of the Archive Fund NAD 259
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce je inventářem archivního fondu NAD 259. Původcem tohoto fondu je Místní národní výbor v Mikulčicích a jeho sledované období je z let 1945 - 1989. Práce se skládá z úvodu, který se zabývá historií původce fondu a jeho okolím, a ze samotného inventárního seznamu. Inventář bude uložen ve Státním okresním archivu Hodonín.
Abstract:
This Bachelor´s thesis is an Inventory of the Archive Fund NAD 259. The originator of this Fund is the Local People‘s Committee of Mikulčice ranging from 1945 to 1989. The thesis consists of an Introduction, which focuses on the history of the originator and its surroundings, and the Inventory itself. The fund is deposited in the State District Archive of Hodonín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta