Bc. Ivona Pajma

Bakalářská práce

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy

European Union Treaty following Lisboa Treaty
Anotace:
Anotace Cílem této bakalářské práce je seznámení s jedním ze základních prvků primárního práva Evropské unie – Smlouvou o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy. Smlouva o EU byla postupně několikrát novelizována, tzv. Lisabonská smlouva je prozatím její poslední novelou. Práce se zaměřuje též na počátky, současnost i budoucnost evropské integrace a přináší základní informace o členských státech …více
Abstract:
Annotation The aim of this bachelor´s work is to acknowledge the readers with one of the basic elements of the European Union primary law – The European Union Treaty as amended by the Lisboa Treaty. The European Union Treaty has been subsequently amended several times and so-called Lisboa Treaty has been its latest amendment. Furthermore, this work focuses on the beginnings, present and future of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing.Bc. Miroslav Krejča, CSc.
  • Oponent: JUDr. Radomír Jungbauer

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie