Jan SIKORA

Bachelor's thesis

Porovnání metod CPM a PERT a jejich aplikace při plánování a rozvrhování projektů

Comparison of CPM and PERT Methods and Their Application to Planning and Scheduling Projects
Abstract:
V práci jsou uvedeny základní kroky při plánování a řízení projektů a vysvětleny základní pojmy. Praktická část práce se zabývá návrhem vlastního projektu, vysvětlováním, demonstrováním a porovnáním metod CPM a PERT na projektu.
Abstract:
The paper presents the basic steps in project planning and management and explains the basic concepts. The practical part deals with the design of the project itself, explaining, demonstrating and comparing methods CPM and PERT on project
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016
Accessible from:: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2016
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIKORA, Jan. Porovnání metod CPM a PERT a jejich aplikace při plánování a rozvrhování projektů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta