Jan SIKORA

Bachelor's thesis

Porovnání metod CPM a PERT a jejich aplikace při plánování a rozvrhování projektů

Comparison of CPM and PERT Methods and Their Application to Planning and Scheduling Projects
Anotácia:
V práci jsou uvedeny základní kroky při plánování a řízení projektů a vysvětleny základní pojmy. Praktická část práce se zabývá návrhem vlastního projektu, vysvětlováním, demonstrováním a porovnáním metod CPM a PERT na projektu.
Abstract:
The paper presents the basic steps in project planning and management and explains the basic concepts. The practical part deals with the design of the project itself, explaining, demonstrating and comparing methods CPM and PERT on project
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zverejniť od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedúci: prof. RNDr. Ivan Křivý, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKORA, Jan. Porovnání metod CPM a PERT a jejich aplikace při plánování a rozvrhování projektů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta