Theses 

Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání – Tomáš Stacho

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Tomáš Stacho

Bakalářská práce

Zdanění a návratnost investice do vysokoškolského vzdělání

Taxation and rate of return to tertiary education

Anotace: Cílem této bakalářské práce je odhadnout vnitřní výnosové procento veřejné investice do terciárního vzdělání v ČR pomocí diskontního modelu. Do modelu jsou zahrnuty výnosy z daně z příjmů fyzických osob, sociálního pojistného a daně z přidané hodnoty. Za náklady je považován výdaj veřejného rozpočtu na jednoho vysokoškolského studenta a ušlý výnos z daní v důsledku rozhodnutí jedince studovat místo práce. Odhad probíhá za použití standardizovaných vstupních dat a variantního využití daňové legislativy z let 1993, 2006 a 2018. Data pro výpočty výnosů a nákladů jsou získána hlavně skrze ČSÚ, konkrétně jde o Statistiku rodinných účtů a Strukturální šetření mezd zaměstnanců. Dalším zdrojem je Rozpis rozpočtu vysokých škol, zveřejňovaný MŠMT. Výsledky naznačují, že jednotlivé daňové sazby a způsoby výpočtu výsledné částky daně se příliš neliší v dopadu na vnitřní výnosové procento.

Abstract: The aim of this bachelor's thesis is to estimate internal rates of return on public investment into tertiary education in Czech Republic by using discount method. Model includes revenues from personal income tax, social contributions and value added tax. Expenditures are defined as direct public expenses on one university student and foregone tax income in consequence of a choice to continue studying instead of working. Estimation uses standardized input data and tax legislatives from years 1993, 2006 and 2018. Data used in this model are taken mainly from ČSÚ, exactly from Statistika rodinných účtů and Strukturální šetření mezd zaměstnanců. Next data source is Rozpis rozpočtu vysokých škol stated on webpage of MŠMT. Results suggest, that individual tax legislatives do not differentiate much in impact on internal rates of return.

Klíčová slova: terciární vzdělání, vnitřní výnosové procento, lidský kapitál, daň z příjmů fyzických osob, daň z přidané hodnoty

Keywords: tertiary education, human capital, personal income tax, internal rate of return, value added tax

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Pavla Mikušová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74246


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz