Bc. Petra Dvořáková

Diplomová práce

Portfolios as a self-assessment tool in the EFL class in lower secondary schools

Portfolios as a self-assessment tool in the EFL class in lower secondary schools
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Portfolios as a self-assessment tool in the EFL class in lower secondary schools“ je zaměřena na portfolia a jejich užití na druhém stupni základních škol v Jihomoravském kraji. Tato práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny pojmy evaluace a hodnocení. Důraz je kladen na pojem „sebehodnocení“, neboť je s portfoliem úzce spojen. Důležitou …více
Abstract:
The thesis titled “Portfolios as a self-assessment tool in the EFL class in lower secondary schoolsˮ studies portfolios and their use in lower secondary schools in the South Moravian region. The thesis comprises the theoretical and the practical part. The theoretical part introduces the terms evaluation and assessment. The main focus is given on the self-assessment, as it is the type closely related …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta