Roman Jonáš

Bakalářská práce

Ethical Aspects of GDPR Implementation within EU

Etické aspekty implementace GDPR v EU
Anotace:
Bakalářská práce Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR): Etické aspekty provádění GDPR v EU, diskuse o Obecném nařízení, které představuje aktualizovaný právní rámec pro ochranu osobních údajů v EU (Evropská unie) a EHP (Evropský hospodářský prostor), morální principy a přijetí regulace mezinárodními korporacemi se zaměřením na oblast IT. Cílem bakalářské práce je poskytnout uspokojivé a úplné důkazy …více
Abstract:
Bachelor thesis of General Data Protection Regulation (GDPR): Ethical Aspects of GDPR Implementation within EU, discuss The General Regulation which constitutes an updated legal framework for the protection of personal data in the EU (European Union) and EEA (European Economic Area), moral principles and acceptance of regulation by International Corporations with focus on IT sphere. The aim of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.
  • Oponent: Martin Kovanič, MA Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.