Ing. Alois Konečný, Ph.D.

Bachelor's thesis

Právní aspekty integrace podnikatelských subjektů

Legal aspects of company combination
Anotácia:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vymezení pojmu integrace, tak jak je chápán v odborné ekonomické literatuře, a snaha postihnout základní právní aspekty celé problematiky. Dále jsem zde charakterizoval formy, kterými se může integrace uskutečňovat, a zabýval se určitými spornými otázkami.
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis was the delimitation of the integrative conception in the way as it is interpreted in scientific economic literature and the endeavor to cover basic legal aspects of the whole domain. Further I characterized forms during which can be the integration put into practice and dealed with some disputable questions.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedúci: prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Law and Business