Theses 

Předškolní výuka anglického jazyka: Metoda Helen Doron – Bc. Hana Schejbalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Hana Schejbalová

Bakalářská práce

Předškolní výuka anglického jazyka: Metoda Helen Doron

Teaching English to Very Young Learners: Helen Doron English

Anotace: Bakalářská práce pojednává o předškolní výuce anglického jazyka se zaměřením na metodu britské filoložky Helen Doron. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zmíněny současné podoby výuky anglického jazyka v České republice a výuka angličtiny je zasazena do souvislosti s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Je zde také kapitola podrobněji charakterizující dítě předškolního věku. V teoretické části nechybí ani kapitola věnovaná problematice bilingvismu. Zahrnuty jsou také zásady výuky anglického jazyka u předškolních dětí a celou první část práce uzavírá blíže popsaný komunikační přístup a metoda Helen Doron – její vznik a vývoj, principy a cíle jednotlivých nabízených kurzů. V praktické části je tato metoda přiblížena skrze výzkum provedený metodou pozorování ve dvou ukázkových hodin jednoho z kurzů zabývajících se vzděláváním dětí v předškolním věku – Fun with Flupe. Obě pozorování jsou následně vyhodnocena a výsledky z nich srovnávají cíle a principy metody Helen Doron s cíli a principy komunikačního přístupu a se zásadami výuky angličtiny předškolního věku, což je náplní celé této práce. K bakalářské práci patří mj. dvě přílohy v podobě přihlášek zkoumaného kurzu, díky nimž si čtenář může utvořit představu o ceně jednoho kurzu Fun with Flupe a porovnat ji s výsledky, které kurz přináší.

Abstract: The thesis deals with the English language teaching of very young learners with the focus on Helen Doron method. It is divided into two parts – theoretical and practical one. In the theoretical part there is a preview of contemporary English teaching with respect to Framework educational program for pre-school education. Also several chapters describe the characteristics of the pre-school child and the development of bilingualism. Furthermore there are the basis of English language teaching to very young learners described. At the end of the theoretical part there is a chapter focusing on the communicative approach and Helen Doron method – it’s formation and expansion around the world, principles and objectives of each educational course of this method. The practical part encompasses further information obtained by observing one of the Helen Doron’s courses concentrated on very young learners – Fun with Flupe. Two observations were realised and their results were used achieve the goal of this thesis – to compare the objectives and principles of Helen Doron method to the objectives and principles of communicative approach and to the basis of English language teaching to pre-school children. In the appendicites of this thesis there are two different application forms for those who are interested in Helen Doron courses and wish to compare their approximate prize to the quality of services that are advertised.

Klíčová slova: metoda Helen Doron, komunikační přístup, kurz Fun with Flupe, bilingvismus, výuka anglického jazyka v předškolním věku, Helen Doron Method, communicative approach, Fun with Flupe course, bilingualism, English language teaching to very young learners

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 14:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz