Miluše Verecká

Bachelor's thesis

Činnost Městské policie a případná spolupráce se složkami IZS

Activities of the Municipal Police and possible cooperation with IRS units
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá bezpečnostní ČR, činností Městské policie obecně, vybranými útvary Městské policie, základními složkami IZS a ostatními složkami IZS. V teoretické části je zpracován bližší pohled na složky IZS. Praktická část bakalářské práce se zabývá analýzou interních zdrojů z Městské policie Říčany, analýzou vybraných zdrojů Ministerstva vnitra. V závěru práce autor odpoví …viac
Abstract:
This graduation thesis deals with public security in the Czech Republic, which is the general responsibility of the Municipal Police, selected departments of City Police, made up of basic units of IZS and the rest of IZS. In the theoritical section, there is a detailed analysis of the units of IZS. The practical section of the research deals with an analysis of the internal resouces of the City Police …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
  • Oponent: RSDr. Petr Rožňák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions