Mgr. Karla Žáčková

Bakalářská práce

The Process of Language Acquisition

The Process of Language Acquisition
Anotace:
Práce v teoretické části shrnuje proces osvojování si jazyka, a to jak mateřského, tak druhého (cizího) jazyka. Stručně jsou zmíněny teorie osvojování si jazyka a jejich vliv na učební metody jazyků. Práce též nabízí krátký vhled na rozdíly mezi osvojením si jazyka dospělým člověkem a dítětem a zmiňuje společné či podobné vývojové fáze při osvojování si jazyka mateřského a cizího. Praktická část je …více
Abstract:
The bachelor work summarises the process of the first and second language acquisition. The brief references point to the theories of language acquisition and their influence on teaching methods. The work enables view of differences between the language acquisition of adults and children and referes to common and alike developmental phases of first and second language acquisition. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Tatiana Tkačuková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk