Theses 

Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti – Bc. Kamil Najamy

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kamil Najamy

Bakalářská práce

Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti

Preimplantation genetic diagnosis in the male factor infertility

Anotace: Předmětem této bakalářské práce je popis vztahu mezi mužskou neplodností a vznikem aneuploidií v embryích, a jejich řešení pomocí metod preimplantační genetické analýzy. V první části je krátce popsán fyziologický vývoj spermií a jejich vlastnosti v ejakulátu zdravých mužů. Druhá a nejrozsáhlejší část shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu defektu spermií, které můžeme pozorovat jako změny v parametrech spermiogramu. Současně jsou nastíněny důsledky, jež by pro embrya mohlo mít splynutí takto postižené spermie se zdravým oocytem. Na závěr jsou představeny jednotlivé metody využívané v reprodukční medicíně k diagnostice abnormalit, které mohou být do embryí vneseny v důsledku chyby na straně pohlavní buňky otce.

Abstract: The aim of this thesis is to describe the relations between the male infertility and embryo aneuploidy. It also deals with the methods of preimplantation genetic analysis using for detecting the presence of an abnormal number of chromosomes. The first part describes the development of spermatozoa and ejaculate qualities in the semen of healthy men. The following text summarizes scientific findings in the field of spermatozoa genetic defects which are observable as changes in semen analyses. The consequences of application of this defective spermatozoa to fertilize an oocyte are also outlined in this section. The third part presents methods of the reproductive medicine revealing embryo abnormalities inherited from impaired male gamete.

Klíčová slova: mužská neplodnost, aneuploidie, preimplantační genetická diagnostika, preimplantační genetický screening, embryo, spermie, male infertility, aneuploidy, preimplantation genetic diagnosis, preimplantation genetic screening, spermatozoa

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:36, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz