Bc. Kamil Najamy

Bakalářská práce

Preimplantační genetická diagnostika u mužského faktoru neplodnosti

Preimplantation genetic diagnosis in the male factor infertility
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je popis vztahu mezi mužskou neplodností a vznikem aneuploidií v embryích, a jejich řešení pomocí metod preimplantační genetické analýzy. V první části je krátce popsán fyziologický vývoj spermií a jejich vlastnosti v ejakulátu zdravých mužů. Druhá a nejrozsáhlejší část shrnuje dosavadní poznatky z oblasti výzkumu defektu spermií, které můžeme pozorovat jako změny v …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the relations between the male infertility and embryo aneuploidy. It also deals with the methods of preimplantation genetic analysis using for detecting the presence of an abnormal number of chromosomes. The first part describes the development of spermatozoa and ejaculate qualities in the semen of healthy men. The following text summarizes scientific findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta