MgA. Bc. Radka Komžíková

Diplomová práce

Tvorba verejnoprávnej televízie pre deti a mládež na Slovensku od roku 2000

Production of Slovak Public Television for children and youth since 2000
Abstract:
In spite of the fact that production for children and youth has a very strong tradition in Slovakia, recent years have shown a problem that faces us – reduction of original programs for youngest viewers. New millennium brings new possibilities and the viewer changes his taste and demands. In fact, makes the institution of public television even a sense in the millennium of so many options? This diploma …více
Abstract:
Aj napriek tomu, že má tvorba pre deti a mládež na Slovensku silnú tradíciu, v posledných rokoch badať výrazný pokles pôvodných televíznych diel pre najmladšieho percipienta. S novým tisícročím prišli nové možnosti, vkus i náročnosť diváka sa mení a v slovenskej verejnoprávnej televízii badať klesajúcu tendenciu tvorby pre deti a mládež. Otázne je, či má teda toto televízne odvetvie v súčasnosti zmysel …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Eva Schulzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/ey330/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.