Bc. Šárka Vostrejžová

Diplomová práce

Konzumace zpravodajských serverů studenty žurnalistiky

Consumption of News Sites By Journalism Students
Anotace:
Práce zkoumá, jakým způsobem konzumují studenti žurnalistiky české zpravodajské servery. Práce vychází z teorie užití a uspokojení a studií, které vznikly v euroamerické oblasti. Jejím cílem je vysvětlit narůstající počty konzumentů zpravodajských serverů a způsoby, jakými jsou jejich obsahy konzumovány. Metodologicky se práce zakládá na dotazníkovém šetření, v němž testuje hypotézy vyplývající ze …více
Abstract:
The work examines how students of journalism consume Czech news servers. This work is based on use and gratification theory and studies, which originated in the Euro-American region. Its aim is to explain the growing number of consumers of news sites and the ways in which these contents are consumed. Methodologically, the work is based on a survey, which tested hypotheses arising from studies of media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií