Ludmila Mičánová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Náročné situace při zařazování pěstounů do výkonu pěstounské péče. Jaké jsou náročné situace při výběru pěstounů ze strany úředníků a státních institucí v kraji Vysočina?

Anotace:
Cílem absolventské práce s názvem „Rizikové situace při zařazování pěstounů do výkonu pěstounské péče“ je zjistit, jaká rizika můžou nastat při zařazování pěstounů do evidence ze strany úřadů a státních institucí. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická, ve které popisuji pěstounskou péči v současné době. Také zde popisuji, v jakých zákonech je ukotvena pěstounská péče, a které zákony …více
Abstract:
Das Ziel der Absolventenarbeit mit dem Titel „Risiksituation bei der Vergabe von Pflegeeltern Pflege“ ist zu feststellen, was für die Risiken können bei der Einordnung die Pflege in der Erfassung aus Seite die Ämte und Staatsinstitution. Das Arbeit besteht aus zweite Teile. Erste Teile ist teoretisch, in der ich die Pflege zurzeit beschreibe. Auch beschreibe ich hier, in welche Gesetze ist die Pflege …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 10. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Mašát
  • Oponent: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická