Bc. Michaela Kolesnáčová

Diplomová práce

Současná hospodářská a fiskální krize Řecka

The Economic and Fiscal Crisis in Greece
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám současnou hospodářskou a fiskální krizí v Řecku, která probíhá i v jižních státech Evropy. Cílem mé práce je zjištění příčin ekonomické krize v Řecku, její dopady na budoucí ekonomický rozvoj řecké ekonomiky a na celou eurozónu a následná možná řešení této krize. V první části mé práce jsem chtěla poukázat na to, že krize, která zasáhla Evropu, pochází z USA. Spojené …více
Abstract:
This thesis is dealing with the current economic and fiscal crisis in Greece and in other countries of Southern Europe. The goal of this thesis is to find out the causes of the economic crisis in Greece, its impact on the future development of Greece economy and onto the whole eurozone and the following solutions of this crisis. The first part discusses the origin of crisis in the USA. In 2007 the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 10. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Fingerland, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Mongodi, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance