Theses 

Elementos picarescos en la novela „Las aventuras del valeroso soldado Schwejk“ de Jaroslav hašek – Mgr. Hamza Messari, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Arts

Doctoral programme / field:
Philology (4-years) / Romance Literatures

Theses on a related topic

Display description
  • No theses on a related topic available.

Mgr. Hamza Messari, Ph.D.

Doctoral thesis

Elementos picarescos en la novela „Las aventuras del valeroso soldado Schwejk“ de Jaroslav hašek

Picaresque elements in the novel "Svejk the good soldier" by Jaroslav Hašek

Abstract: This work /thesis/ ranks amongst comparative literature. The subject matter of the research is the genre of picaresque novel. I have searched for the roots of the Spanish picaresque novel in Arabian maqamas. Having determined identical features of a number of works falling under this genre and "maqama Assadusí" and being equipped with these instruments /findings/, I have approached to a study of Jaroslav Hašek, a Czech writer, "Osudy dobrého vojáka Švejka" (The Good Soldier Švejk). The structure of this genre comparison is based on the synchronism criterion in the genre or the system of relations between the genre, themes and characters without abandoning the socio-historical reality, which is reflected in each work through the History.

Abstract: Tato práce /teze/ se zařazuje k literatuře srovnávací. Cílem zkoumání je žánr pikareskní novely. Hledám kořeny španělské pikareskní novely v arabských maqamách. Poté, co jsem určil shodné body mezi řadou děl tohoto žánru a ,maqamami Assadusí, a vyzbrojen těmito nástroji /poznatky/, přikročil jsem ke studiu díla českého spisovatele Jaroslava Haška ,Osudy dobrého vojáka Švejka,. Struktura tohoto žánrového srovnání se zakládá na kritériu synchronie v žánru nebo systému vztahů mezi žánrem, tématy a postavami, aniž by bylo vybočeno ze socio-historické reality , jež se promítá v každém díle a prostřednictvím Historie.

Keywords: literatura comparada, picaresca, pícaro, temas picarescos, maqama, Schwejk, técnicas narrativas, crítica literaria.

Language used: Spanish

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2009
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc.
  • Reader: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D., doc. PhDr. Pavlína Šišmišová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/6/2019 10:12, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz