Jana ERBOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory města Liberec

The soft location factors in the town of Liberec
Anotace:
Tato bakalářská práce nese název ?Měkké lokalizační faktory města Liberec? a je zaměřena právě na hodnocení těchto faktorů. Teoretická část je rozdělena do tří kapi-tol. První kapitola se zabývá vznikem regionálního rozvoje a lokalizačními faktory obecně. Druhá kapitola je již zaměřena na podrobné vymezení měkkých lokalizačních faktorů a třetí kapitola nastiňuje teritoriální marketing. Ten využívá …více
Abstract:
This bachelor thesis is called ?The soft location factors in the town Liberec? and is focused on evaluation of these factors. Theoretical part is divided into three chapters. The first is interested in origin of regional development and location factors in general. The second chapter is focused on specific definition of soft location factors and the third outlines territorial marketing. It uses soft …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERBOVÁ, Jana. Měkké lokalizační faktory města Liberec. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 03. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj