Bc. Jiří Vondráček

Diplomová práce

Stanovení vlivu vneseného tepla na tvar teplotních cyklů při svařování metodou MAG

Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na stanovení vlivu hodnoty měrného vneseného tepla na geometrii svarové housenky a na rozložení teplot v TOO při navařování metodou MAG. Teoretická část práce se zabývá fyzikálními veličinami potřebnými pro popis vzniku a šíření teplotních polí při svařování, popisuje princip svařování obloukovými metodami (se zaměřením na metodu MAG) a je věnována změnám, k nimž dochází …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on how to determinate the heat input influence on the welded jonts geometry and the distribution of heat in the heat-affected zone (HAZ) when using MAG welding. The theoretical part deals with physical quantities required for the description of heat distribution during welding and describes the principal of arc welding methods using a MAG welding method in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vondráček, Jiří. Stanovení vlivu vneseného tepla na tvar teplotních cyklů při svařování metodou MAG. Liberec, 2021. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní