Bc. Klára Maloušková

Bakalářská práce

Oděv jako nástroj komunikace

Clothing as a communication tool
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na znaky v odívání. Nejprve je definován pojem móda. Ta je chápána jako součást každodenního života - například móda účesů, doplňků či samotná móda odívání, jež tvoří jádro této práce. Záměrem první části je definovat oděv a jeho historii. Oděv je přitom chápán jako prostředek komunikace. Každodenní odívání má určitý význam a účel, který je mu přisuzován. Druhá …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the signs of clothing. Firstly, the concept of fashion is defined. It is seen as a part of everyday life - for example, the fashion of hairstyles, accessories or the fashion of clothing itself, which creates the heart of this work. The first part is intended to define clothing and its history. The clothing is understood as a mean of communication. Everyday clothing has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Řehulková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika