Kateřina Prokopová

Bakalářská práce

Austrálie - vztahy mezi přírodou a kulturou na příkladu Národních parků

Australia - the relations between nature and culture on the example of national parks
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na australskou přírodu a kulturu, kterou v práci přibližuji prostřednictvím národních parků. V práci se věnuji národním parkům australského Severního teritoria. Poukazuji na to, jak se australská kultura sžila s místním životním prostředím. Zaměřuji se na nejzajímavější místa a pozoruhodnosti národních parků. V práci přibližuji život a kulturu Aboriginců, tedy původních …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on Australian nature and culture which are represented by national parks in this work. Specifically, I describe the national parks of the Northern Territory. I point out the fact how Australian culture was able to get accustomed to the local environment. I focus on the most interesting places and facts related to the national parks and I describe the life and culture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Prokopová, Kateřina. Austrálie - vztahy mezi přírodou a kulturou na příkladu Národních parků. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / geografie - humanitní studia (Bc.)

Práce na příbuzné téma