Bc. Anna Pilařová

Master's thesis

Komparace současného pohřbu v městském a venkovském prostředí. Na příkladu Brna a Ratíškovic

Comparison of the current funeral in urban and rural environment. By an example of localities Brno and Ratíškovice
Abstract:
Současný pohřeb v městském a venkovském prostředí vykazuje jisté rozdílnosti. V rámci této práce byl srovnán průběh pohřbu v Brně a jihomoravské obci Ratíškovice, a to především z hlediska sociálních vazeb účastníků těchto dějů. Práce je zaměřena na jednotlivé části pohřbu, věnuje se jeho přípravám, průběhu, smuteční hostině a osobám, které jsou do těchto procesů zapojené.
Abstract:
The current funeral in urban and rural environment shows some differences. In this thesis, two funeral processions were compared, primarily in terms of social ties during these events: one in Brno and one in a South Moravian village of Ratíškovice. The work focuses on individual parts of a funeral - its preparations, the funeral itself, the wake and people involved in the process.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Historical Sciences / Ethnology

Theses on a related topic