Bc. Anna Pilařová

Master's thesis

Komparace současného pohřbu v městském a venkovském prostředí. Na příkladu Brna a Ratíškovic

Comparison of the current funeral in urban and rural environment. By an example of localities Brno and Ratíškovice
Anotácia:
Současný pohřeb v městském a venkovském prostředí vykazuje jisté rozdílnosti. V rámci této práce byl srovnán průběh pohřbu v Brně a jihomoravské obci Ratíškovice, a to především z hlediska sociálních vazeb účastníků těchto dějů. Práce je zaměřena na jednotlivé části pohřbu, věnuje se jeho přípravám, průběhu, smuteční hostině a osobám, které jsou do těchto procesů zapojené.
Abstract:
The current funeral in urban and rural environment shows some differences. In this thesis, two funeral processions were compared, primarily in terms of social ties during these events: one in Brno and one in a South Moravian village of Ratíškovice. The work focuses on individual parts of a funeral - its preparations, the funeral itself, the wake and people involved in the process.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Historical Sciences / Ethnology

Práce na příbuzné téma