Ondřej Vít

Bakalářská práce

Analýza vybraných ukazatelů v členění podle pohlaví v ČR

Analysis of selected indicators by sex in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných sociálních a ekonomických ukazatelů k roku 2019. Hodnoty ukazatelů jsou členěny dle pohlaví k pozorování aktuálních i dlouhodobých rozdílů mezi pohlavími, které mohou být známkou diskriminace, odlišné společenské role nebo rozdílné inklinace. V průměru dosahují ženy vyššího vzdělání než muži. Z vysokých škol je největší podíl žen na oborech vzdělávání a …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the analysis of selected social and economic indicators for the year 2019. Values of these indicators are divided by gender in order to observe current and long-term differences between sexes, which might be a sign of discrimination, different social role or different inclination of each sex. On average, women have higher level of education than men. The representation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Tomáš Löster
  • Oponent: Diana Bílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/86191