Bc. Tereza Velecká

Bakalářská práce

Jazyk a styl příspěvků o jídle na sociální síti Instagram

Style of Food Posts on Instagram
Anotace:
Tato stylisticky orientovaná bakalářská diplomová práce se zaměřuje na veřejně psanou komunikaci na internetu, konkrétně na veřejné příspěvky o jídle na sociální síti Instagram. Teoretická část se věnuje seznámení se sociální sítí a stylotvornými faktory, které ovlivňují styl a jazyk příspěvků. Praktická část se orientuje na analýzu procesu působení stylotvorných faktorů na výslednou podobu komunikátu …více
Abstract:
This stylistically oriented bachelor's diploma thesis focuses on public written communication, specifically on internet posts about food on Instagram. The theoretical part is devoted to acquaintance with the social media and style-forming factors that affect posts. The practical part focuses on the analysis of the process of the influence of style-forming factors on the final form of communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Simona Khatebová
  • Oponent: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta