Bc. Zuzana Šlahorová

Diplomová práce

Čtenářské dílny u žáků 2.stupně základní školy speciální pro žáky s poruchou autistického spektra

Readers workshops with pupils of upper primary school for pupils with autistic spectrum disorer
Anotace:
Diplomová práce analyzuje edukační proces v průběhu čtenářských dílen u žáků s poruchou autistického spektra na základní škole speciální. Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje především charakteristice poruch autistického spektra a jejich dělení dle mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Druhá kapitola se soustřeďuje na legislativní vymezení možností vzdělávání …více
Abstract:
The thesis analyzes the process of education during realization of readers´ workshops with pupils with autistic spektrum disorder at lower secondary school. The theoretical part of the thesis is divided into three chapters. The first chapter is aimed at characteristics of autistic spectrum disorders and its categorization according to MKN-10. The second chapter is focusing on the legislative specification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Kristýna Balátová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta