Lucie Chvalníková

Master's thesis

Srovnání stylů řízení a vedení manažerů a manažerek ve vybrané společnosti

Comparison of management and leadership styles of male and female managers in selected company
Abstract:
Cílem této práce je srovnání a rozlišení využívaných stylů vedení a řízení manažerů a manažerek konkrétních pracovních týmů ve vybrané společnosti. Dílčím cílem je vytvoření souboru doporučení manažerům obou pohlaví v oblasti praktikovaných stylů a přístupů pro efektivnější výkon práce a spolupráci. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení genderové problematiky, osobnostní charakteristiky manažera …more
Abstract:
The aim of this work is to compare and differentiate used management styles of managers of specific work teams in a selected company. A partial goal is to create a set of recommendations for managers of both sexes in the area of practiced styles and approaches for more effective work and cooperation. The theoretical part focuses on the explanation of gender issues, personality characteristics of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2020
  • Supervisor: Eva Kašparová
  • Reader: Elena Kubranová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78831