Bc. Matouš Mencl

Diplomová práce

Na cestě k ideálu: spor mezi idealisty a realisty v otázce sociální spravedlnosti

Towards the Ideal: The Idealism–Realism Dispute about Social Justice
Anotace:
Cílem práce je systematizovat a kriticky rekonstruovat stále se vyvíjející debatu mezi idealisty a realisty v otázce sociální spravedlnosti. Téma patří k esenciálním sporům politické filosofie a jeho závěry mohou ovlivňovat standardy spravedlnosti, společenské uspořádání i nastavení institucí. Tato diskuse má také rozměr metodologický, neboť problematizuje úlohu normativních politických teorií i politické …více
Abstract:
The goal of this master thesis is to systematize and critically reconstruct the ongoing debate between idealists and realists on the matter of social justice. This topic is one of the essential controversies of political philosophy, and its conclusions may influence the standards of justice, social arrangements, and institutional design. The discussion includes a methodological dimension, since it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie