Dennis Yeboah

Diplomová práce

Corporate Social Responsibility in the Banking Industry in Ghana

Společenská odpovědnost podniků v Ghanský bankovní průmysl
Anotace:
Yeboah, D. Společenská odpovědnost podniků v ghanském bankovním průmyslu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 2020.Tato diplomová práce se zabývá novým konceptem, kterým je společenská odpovědnost firem v bankovním sektoru v Ghaně. V rozvojových zemích, z nichž Ghana není výjimkou, je koncept společenské odpovědnosti podniků stále ve fázi vývoje. Tato práce byla provedena se dvěma klíčovými …více
Abstract:
Yeboah, D. Corporate Social Responsibility in the Ghanaian Banking Industry. Diploma Thesis. Brno: Mendel University, 2020.This diploma thesis topic refers to a new concept which is Corporate Social Responsibility in the Ghanaian banking industry. In developing countries of which Ghana is no exception, the CSR concept is still at the developing stage. This thesis was conducted with two key specific …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta