Elina Andriasova

Master's thesis

Methods and sources of media research and application of the media data in media planning process

Methods and sources of media research and application of the media data in media planning process
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na mediální plánování. Analyzuje neustále se měnící mediální prostřední a prokazuje důležitost mediálních dat a zdrojů. Z hlediska změn je analyzována potřeba procesů nutných k plánování vzhledem k novému charakteru a příležitostem, jenž poskytuje marketing sociálních médií. Praktická část práce zkoumá role a výhody využívání Instagramu (novodobé, dynamicky se rozvíjející …more
Abstract:
The thesis investigates the topic of media planning. The nature and changing landscape of media planning is analyzed, and the importance of media data and sources is proven. In terms of changes there is analyzed a need of adoption of the planning process to the new feature and opportunities provided by social media marketing. The practical part of the thesis investigates the role and advantage of using …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: M.A. Ondřej Kotouč
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication & Master of Business Administration