Bc. Juraj Barťák

Master's thesis

Marketingové metody v aplikacích Google

Marketing methods in Google applications
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to familiarize the reader with Google, specifically with marketing methods used in Google Apps. In the second part, thesis explains methods of using Google Apps on the example of particular company - SunSoft plus s.r.o.. Based on the acquired knowledge, it was possible to evaluate the overall quality and efficiency of the internet advertising of SunSoft plus s.r.o …more
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo oboznámiť čitateľa so spoločnosťou Google a špeciálne sa zamerať na marketingové metódy využívané v aplikáciách od Google. V druhej časti práca vysvetľuje postupy a metódy používania aplikácií od Google na príklade konkrétnej firmy - SunSoft plus s.r.o.. Na základe získaných poznatkov, sa hodnotila celková kvalita a efektivita internetovej reklamy podniku SunSoft plus s …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 8. 2017
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní