Vojtěch Almer

Bakalářská práce

Společná zemědělská politika EU a její dopady na české zemědělství

The Common Agricultural Policy of the EU and its impacts on Czech agriculture
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje dopadům Společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na české zemědělství. Teoretická část práce se zabývá nejprve vývojem, historií, reformami a působením SZP od svých počátků až do současnosti. Součástí práce je pak vývoj českého zemědělství po roce 1989. Analytická část práce pak rozebírá zemědělské odvětví v České republice v souvislosti s aplikací SZP. Tato práce …více
Abstract:
The bachelor thesis dedicates to the impacts of the Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union on Czech agriculture. Firstly, the theoretical part of the thesis concentrates on the evolution, history, reforms, and activity of the CAP from its beginnings to these days. Secondly, the part focuses on the evolution of Czech agriculture since 1989. The analytical part examines the agricultural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2021
  • Vedoucí: Jarolím Antal
  • Oponent: Eva Grebe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83024