Mgr. Henrieta Juráňová Rejnartová

Bakalářská práce

Hra instruktivní literatury - vystoupení ze dne 24. 1. 2020

Anotace:
Interpretační výkon byl sestaven z instruktivních děl od období baroka po 20. století. Kritériem výběru skladeb bylo pedagogické využití u vlastních žáků a komparativní využití v problematice zpracovávané v bakalářské práci.
Abstract:
The interpretce performance was composed of instructive works from the Baroque period to the 20th century. The criterion for the selection of compositions was the pedagogice use of thein own students and the komparative use in the issues processed in the bachelor´s thesis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
  • Oponent: prof. Jiří Doležel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/u5794/