Ing. Karolína Nováková

Master's thesis

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga na běžné základní škole

Teacher's and teacher's assistant's cooperation at elementary school
Abstract:
Diplomová práce s názvem Spolupráce učitele a asistenta pedagoga na běžné základní škole má čtyři kapitoly – tři teoretické a jednu empirickou. První kapitola charakterizuje trend inkluzivního vzdělávání, podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, systémové vzdělávací programy pro základní školy a individuální vzdělávací plán. Druhá kapitola vymezuje pojem asistent …more
Abstract:
This diploma thesis called Teacher's and teacher's assistant's cooperation at elementary school has four chapters - three theoretical and one empirical. The first chapter describes the trend of inclusive education, supporting measures for education of pupils with special educational needs, systematic educational programs for elementary schools and individual educational plan. The second chapter defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2017
  • Supervisor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • Reader: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta