Mgr. Ladislav SUDÍK

Bakalářská práce

Marketing cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy. SWOT analýza. (Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a rizik rozvoje cestovního ruchu.)

Marketing of tourism in the tourist region of East Bohemia - SWOT analysis
Anotace:
Cílem této práce je SWOT analýza marketingu cestovního ruchu na území turistického regionu Východní Čechy. Teoretická část se zabývá úlohou marketingu ve službách, definuje turistický ruch a rozdělení ČR na turistické regiony. Praktická část této práce se pokouší srozumitelně a v přiměřeném rozsahu analyzovat jednotlivé problémové okruhy a naznačit jejich další možné systémové řešení.
Abstract:
The thesis focuses on the SWOT analysis of the tourism marketing in the tourist region of East Bohemia. The theoretical part considers the role of marketing in the service industry, defines tourism and divides the Czech Republic into tourist regions. The practical part tries to analyse in a comprehensive way individual issues and shows their possible system solutions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006
Identifikátor: 2687

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Magda Gregarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUDÍK, Ladislav. Marketing cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy. SWOT analýza. (Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a rizik rozvoje cestovního ruchu.). Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 15. 05. 2006

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.