Bc. Hana Hanáčková

Diplomová práce

Výuka českého jazyka na Praktické škole

Laguage Educatioon at Practical School
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na výuku českého jazyka na Praktické škole dvouleté. Cílem diplomové práce je zpracovat podpůrné materiály pro výuku českého jazyka a ověřit, zda vyhovují možnostem a schopnostem žáků tohoto typu školy. V diplomové práci jsou zpracovány základní pojmy a informace, které s tématem úzce souvisejí. Součástí je i výsledný podpůrný materiál pro výuku českého jazyka v uvedeném …více
Abstract:
The topic of the thesis focuses on teaching the Czech language at a two year Special Education School. The goal of this thesis is to process supportive materials for the teaching the Czech language and verify if it meets the abilities and capabilities of the students in this type of school.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta