Bc. Jana Dunajská

Bakalářská práce

Úloha rozvoja zamestnancov v období hospodárskej krízy

Staff development role in crisis period
Abstract:
The purpose of our Bachelor work was an analysis of impacts of economic crisis on the state corporation LESY of Slovak republic. The first part of the work concerns with the role of the employees development during the economic crisis. In this part is also specified the education of the employees as a part of their development and impacts of the economic crisis on the education of the employees. In …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce bola analýza dopadov hospodárskej krízy na štátny podnik LESY Slovenskej republiky. Prvá časť sa zaoberá úlohou rozvoja zamestnancov v období hospodárskej krízy. Tiež je v nej bližšie špecifikované vzdelávanie zamestnancov ako súčasť rozvoja zamestnancov, a tiež dopady hospodárskej krízy na vzdelávanie zamestnancov. V analytickej časti je spracovaná analýza dopadov hospodárskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Viera Šukalová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management