Bc. Natálie Zelinková

Diplomová práce

Zahraniční investice jako hrozba pro kritickou infrastrukturu: Analýza politického procesu na úrovni EU

Foreign investments as threat to critical infrastructure: Political process analysis on the EU level
Anotace:
Evropská unie přijala nařízení stanovující rámec na regulaci a kontrolu zahraničních investic z mimoevropských zemí. Nový mechanismus může přinést zabezpečení evropské kritické infrastruktury, ale i změnu ekonomických a politických vztahů s partnery Evropské unie. Analýzou kontextu, aktérů a událostí prvních čtyř fází politického procesu jsme určili faktory udávající dynamiku a charakter nařízení. …více
Abstract:
The European Union has accepted a policy introducing a framework for regulation and monitoring of foreign direct investments from the non-European countries. The new mechanism promises to secure the European critical infrastructure alongside the change of economic and political relationships with European Union partners. The factors influencing the dynamic and character of regulations have been identified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií