Petr Šimandl

Bakalářská práce

Analýza implementace kryptografických elementů v jazyce Java

Analysis of Cryptographic Element Implementations in the Java language
Anotace:
Tato práce se zabývá implementacemi kryptografických elementů (hashových funkcí, symetrických a asymetrických šifer a algoritmů digitálního podpisu) v jazyce Java. Tyto kategorie jsou v práci reprezentovány algoritmy SHA-2, AES, ChaCha, RSA (pro šifrování i podpis), DH a ECDSA. Nejprve je předložen úvod do kryptografie. Následně jsou z teoretického pohledu popsány testované algoritmy a doporučení pro …více
Abstract:
This thesis deals with implementations of cryptographic elements (hash functions, symmetric and asymmetric ciphers and digital signature algorithms) in the Java programming language. These elements are represented by SHA-2, AES, ChaCha, RSA (both encryption and digital signatures), DH a ECDSA algorithms. First, an introduction to cryptography is presented. Subsequently, the algorithms tested are described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Radomír Palovský
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80052

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma