Petr Šimandl

Bachelor's thesis

Analýza implementace kryptografických elementů v jazyce Java

Analysis of Cryptographic Element Implementations in the Java language
Abstract:
Tato práce se zabývá implementacemi kryptografických elementů (hashových funkcí, symetrických a asymetrických šifer a algoritmů digitálního podpisu) v jazyce Java. Tyto kategorie jsou v práci reprezentovány algoritmy SHA-2, AES, ChaCha, RSA (pro šifrování i podpis), DH a ECDSA. Nejprve je předložen úvod do kryptografie. Následně jsou z teoretického pohledu popsány testované algoritmy a doporučení pro …more
Abstract:
This thesis deals with implementations of cryptographic elements (hash functions, symmetric and asymmetric ciphers and digital signature algorithms) in the Java programming language. These elements are represented by SHA-2, AES, ChaCha, RSA (both encryption and digital signatures), DH a ECDSA algorithms. First, an introduction to cryptography is presented. Subsequently, the algorithms tested are described …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Radomír Palovský
  • Reader: Luboš Pavlíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80052

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Theses on a related topic