Mgr. Michal Gabriel

Diplomová práce

Právní formy činnosti odborové organizace

The legal types of the activities of the trade union
Anotace:
V mé práci jsem se snažil postihnout problematiku oblasti kolektivního pracovního práva. Pokusil jsem se vymezit jednotlivé subjekty a instituty v této oblasti. Snažil jsem popsat práva, která těmto subjektům přísluší. Největší důraz jsem kladl na odborovou organizaci, jako sociálního reprezentanta zaměstnanců a na její působení v rámci kolektivního vyjednávání.
Abstract:
In my thesis I have tried to deal with the problems in the area of corporate working law. . It refers to the area of relationships that influence both our economy and the single emloyees by means of a collective agreement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta