Mgr. Jana Bušková

Bakalářská práce

Analýza využívání a porozumění složkám neverbální komunikace

Analysis of the use and understanding of nonverbal communication components
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou využívání a porozumění složkám neverbální komunikace. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola je věnovaná žáku s narušenou komunikační schopností, obecným popisem narušené komunikační schopnosti a vzděláním žáka. Druhá kapitola je zaměřená celkově na komunikace, převážně na neverbální komunikaci a její …více
Abstract:
This thesis analyzes the use and understanding of the components of nonverbal communication. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter is devoted to the pupil with impaired communication skills, general description of impaired communication skills and education of this pupil. The second chapter focuses on the overall communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta