Bc. Sofiya Smurova

Bachelor's thesis

Etymologie ptačích jmen v češtině a ruštině

Etymology of bird names in Czech and Russian languages
Anotácia:
Tématem této bakalářské práce je etymologická analýza a výklad ptačích jmen (ornitonym) ve dvou slovanských jazycích: češtině a ruštině. Jedná se o jména brhlíka lesního, brkoslava lesního, hýla obecného a stehlíka obecného. Cílem práce bylo zkoumání některých slovanských jmen ptáků, včetně analýzy sémantické motivace vybraných názvů. Práce je rozdělená na dvě části - teoretickou, která je věnována …viac
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is an etymological analysis and the interpretation of bird names (ornythonyms), found in two Slavic languages, Czech and Russian. The goal of this thesis is an examination of selected Slavic bird names, along with the analysis of their semantic motivation. This work is divided in two parts: the first, theoretical one, deals with the role of birds in the folk culture …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedúci: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta