Bc. Kateřina Kuboňová

Diplomová práce

Přechodová pásma mezi funkčními styly. Charakteristika tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti ČR o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Transitional Zones between Functional Styles. The Characteristics of the Press Release of the Ministry of Justice in the Czech Republic about the Verdict of the European Court for Human Rights in Strasbourg.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je stylistický rozbor žánru tiskového prohlášení Ministerstva spravedlnosti ČR o rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Zajímá nás žánr tiskového prohlášení z hlediska prolínání stylových norem administrativního a publicistického stylu. Snažíme se určit definici tohoto tiskového prohlášení jako žánru na pomezí několika funkčních stylů.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the stylistic analysis of the press statement genre of the Ministry of Justice in the Czech Republic about the verdict of the European Court for Human Rights in Strasbourg. We are interested in the press statement genre focusing on mixing administrative and journalistic style norms. We are trying to formulate a definition of this press release as the genre on the border …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Michal Křístek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta