Bc. Martina MICHÁLKOVÁ

Diplomová práce

Stanovení prostatického specifického antigenu v klinické laboratoři a diferenciální diagnostika hyperplazie a tumoru prostaty

Determination of prostate specific antigen in clinical laboratory and differential diagnosis of hyperplasia or prostate tumor
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Stanovení prostatického specifického antigenu a volného prostatického specifického antigenu je v současné době využíváno k detekci karcinomu prostaty a slouží také ke sledování průběhu již prokázaného onemocnění a efektu léčby. V současné době se hladina PSA v krvi posuzuje vzhledem k věku pacienta. V této …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on determination of prostate specific antigen (PSA) in blood. The determination of prostate specific antigen and free prostate specific antigen is currently used to detect prostate cancer and is also used to monitor the progress of a previously established disease and treatment effect. Currently the blood levels of PSA are judged relative to the patient´s age. In this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Procházka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MICHÁLKOVÁ, Martina. Stanovení prostatického specifického antigenu v klinické laboratoři a diferenciální diagnostika hyperplazie a tumoru prostaty. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta