Mgr. Magda Pospíšilová

Bakalářská práce

Česká krásná kniha v kontextu knižní kultury přelomu 19. a 20. století

The Czech Beatiful Book in the Context of the Book Culture of the Turn of the 19th and 20th Century
Anotace:
Práce se zabývá problematikou české krásné knihy na přelomu 19. a 20. století. Popisuje vývoj, kterým kniha v tomto období prošla, a seznamuje s nejvýraznějšími osobnostmi, které se zasloužily o pozvednutí estetické a technické úrovně knihy. V úvodu nastiňuje situaci v knižní kultuře po průmyslové revoluci, dále se zabývá snahami o obrodu české krásné knihy, jejími počátky a plynulým přechodem k uplatnění …více
Abstract:
The thesis deals with the Czech beautiful book in the 19th and 20th centuries. It describes the development of the book during this period and introduces the most important personalities who have contributed to the uplift of the aesthetic and technical standards of the book. The introduction outlines the situation in book culture after the industrial revolution. It also deals with efforts of the revival …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Křepela
  • Oponent: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia