Mgr. Bc. Pavel Koloděj, MBA

Bakalářská práce

Zlepšení podnikového procesu

Business process improvement
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zlepšení podnikového procesu“ je analýza konkrétního procesu v podniku a návrh jeho zlepšení. V teoretické části se věnuji procesnímu řízení, nákupu a nákupnímu rozhodováním v oblasti výběru dodavatelů. Praktická část je věnována identifikaci procesu nákupu a slabých míst tohoto procesu. Je provedeno hodnocení současného dodavatele a potencionálních dodavatelů pomocí několika …více
Abstract:
Subject of the bachelor thesis “Business process improvement” is the analysis of a particular business process and design of its improvements. The theoretical part is focused on the process management, purchase and purchase decisions in the suppliers selection. The practical part is focused on the identification of the purchase process and the weak points of this process. Part of this work is the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management