Kateřina Lusková

Diplomová práce

The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market

Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce v ČR
Anotace:
Diplomová práce se věnuje uplatnění absolventů z jednotlivých fakult VŠE na trhu práce. Cílem práce bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Jsou zde popsány oblasti prvního zaměstnání, kariérní růst po roce a půl, poměr manažerských pozic v jednotlivých kategoriích, výše platu, délka dovolené, velikost společnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the career development of VSE faculties' graduates at the labour market. The goal of this thesis was to find out, how the working career looks like after finishing studies and how it is developing. There are described fields of the first job, career growth after eighteen months, the ratio of managerial positions in several categories, a salary height, a holiday length, the size …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Tereza Králová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20936