Theses 

The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market – Kateřina Lusková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Kateřina Lusková

Diplomová práce

The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market

Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce v ČR

Anotace: Diplomová práce se věnuje uplatnění absolventů z jednotlivých fakult VŠE na trhu práce. Cílem práce bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Jsou zde popsány oblasti prvního zaměstnání, kariérní růst po roce a půl, poměr manažerských pozic v jednotlivých kategoriích, výše platu, délka dovolené, velikost společnosti atd. Zároveň jsou zde přiblíženy požadavky, které zaměstnavatelé od absolventů vyžadují, a je popsána nezaměstnanost mladých v jiných evropských státech.

Abstract: The thesis deals with the career development of VSE faculties' graduates at the labour market. The goal of this thesis was to find out, how the working career looks like after finishing studies and how it is developing. There are described fields of the first job, career growth after eighteen months, the ratio of managerial positions in several categories, a salary height, a holiday length, the size of companies etc. The specifications which the employers require from graduates are approached in the theoretical part where the youth unemployment in other European states is described as well.

Klíčová slova: absolvent, uplatnění, trh práce, fakulty VŠE, kariérní mapy

Keywords: Development, VSE Faculties', Career Maps, Labour Market, Graduates

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Tereza Králová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20936

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 03:48, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz