Kateřina Lusková

Master's thesis

The Career Development of VSE Faculties' Graduates at the Labour Market

Uplatnění absolventů VŠE na trhu práce v ČR
Abstract:
Diplomová práce se věnuje uplatnění absolventů z jednotlivých fakult VŠE na trhu práce. Cílem práce bylo získat poznatky o tom, jak vypadá začátek pracovní kariéry absolventů VŠE po ukončení studia a jak se tato kariéra dále vyvíjí. Jsou zde popsány oblasti prvního zaměstnání, kariérní růst po roce a půl, poměr manažerských pozic v jednotlivých kategoriích, výše platu, délka dovolené, velikost společnosti …more
Abstract:
The thesis deals with the career development of VSE faculties' graduates at the labour market. The goal of this thesis was to find out, how the working career looks like after finishing studies and how it is developing. There are described fields of the first job, career growth after eighteen months, the ratio of managerial positions in several categories, a salary height, a holiday length, the size …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: Martin Lukeš
  • Reader: Tereza Králová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20936