Simona Šenková

Master's thesis

Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu

Improvement Theory ‚Brand Engagement in Self-Concept‘ through Qualitative Research
Abstract:
Diplomová práce "Prohloubení teorie 'Brand Engagement in Self-Concept' prostřednictvím kvalitativního výzkumu" vysvětluje vztah zákazníka se značkou pohledem nové teorie, která rozšiřuje stávající znalosti zapojování značek do lidského sebepojetí. Cílem práce je vytvoření profilů představitelů, rozlišených dle teorie BESC na nízkou a vysokou úroveň, pomocí individuálních hloubkových rozhovorů. Teoretická …more
Abstract:
Master's Thesis "Improvement Theory 'Brand Engagement in Self-Concept' through Qualitative Research" explains consumer-brand relationship view of new theory, which extends existing knowledge of incorporation brands into the self-concept. The main objective is to determine profiles of low and high BESC consumers by using in-depth interviews. In the theoretical part the explanation of brand identity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Miroslav Karlíček
  • Reader: Martin Machek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35662

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Theses on a related topic